top of page
Utbildning.png

Varför Mareli Academy?

De flesta av oss är överens om att kompetens och erfarenhet är två av de viktigaste grundpelarna för att skapa sig ett varumärke som är förknippat med professionalitet, seriositet och kvalitet. Därför är valet av utbildning ofantligt viktigt. 
På marknaden idag finns det en hel del alternativ och valet av utbildningsplats är inte alltid så enkelt. 
Vi anser att man skall vara kritisk i sitt val av utbildningsplats då kvaliteten och seriositeten varierar. 

Följande punkter skall ni som elev ta i beaktning när ni väljer utbildningsställe för estetiska injektionsbehandlingar. 

Hur länge varar kursen? 
- I många fall i Sverige erbjuds en-dags-utbildningar som din grundutbildning i estetiska injektioner. Detta är på tok för kort tid för att säkerställa att du som elev står tillräckligt stabilt med en bred utbildning som grund för att utföra säkra och bra behandlingar. 

Vad kostar utbildningen? 
- Det är inte ovanligt att kurser ges ut gratis alternativt att man är tvungen till att köpa en massa produkter för att få utbildning. 
Då bör man ställa sig frågan vart fokus ligger hos utbildaren, försäljning eller utbildning? 
Hos oss på Mareli Academy fokuserar vi 100% på att bedriva skolverksamhet och inte försäljningsverksamhet. 

 

Är utbildningen granskad? 
Finns där någon tredje part som verifierat utbildningen eller granskat den? 
Idag får vem som helst kalla sig utbildare och bedriva kurser, de flesta titulerar sina utbildningar dessutom som bäst. Ansvaret för kvaliteten på utbildning ligger oftast hos utbildaren som tar fram eget material, vilket leder till att utbildningen ser olika ut trots utbildningen görs av samma företag. Hos oss på Mareli Academy är allt material granskat av tredje part. Förutom LIPUS certifierad utbildningsmaterial (2017) är alla kurser inom Fillers och bio-stimulerande produkter framtaget av Molderm Aesthetics och ser likadant ut oavsett vart i världen man går en utbildning inom Fillers och Bio-stimulerande produkter. Kvaliteten, och pedagogiken är alltså granskad och säkrad från toppen hela vägen ner till dig som elev i alla kurser Mareli Academy erbjuder. För oss som maktspelare i branschen handlar det om ansvarstagande. 

Vem är utbildaren? 
De senaste åren ser vi hur behandlare väldigt fort efter de själv gått en utbildning börjar starta kursverksamhet. 
Vissa är inte ens legitimerade behandlare. Detta är direkt farligt. Kontrollera alltid hur lång erfarenhet samt legitimation utbildaren själv har, annars finns risken att ni utbildas av någon som själv nyligen var elev. Hos oss på Mareli Academy utbildas du av proffs med många års erfarenhet och varje utbildare är handplockad till vår skola. 

Vilken support får du efter utbildning? 
Efter kurs är man inte fullärd, därför är det viktigt att man som elev känner sig trygg både under utbildning och efter utbildning. Hos oss har du alltid Mareli Medical i ryggen efter utbildning. Vi hjälper dig med allt ifrån att starta igång din verksamhet till att finjustera egenskaper som du behöver hjälp med för att bli proffs på ditt yrke. 

Utbildas även olegitimerade i injektionsbehandlingar? 
En skola där olegitimerade personer utbildas inom injektionsteknik bör man hålla sig ifrån. Denna typ av utbildning hålls oftast av olegitimerade själv, samt saknar ansvarstagande i branschen. Det krävs grundläggande kunskaper som endast legitimerad personal besitter samt för att kunna hantera eventuella komplikationer krävs det att man är legitimerad. 

 

Försäkringar 

Kontrollera alltid om utbildningsstället har tecknat försäkringar för alla modeller. 
 

Vilka krav ställer de på dig som elev? 

Finns där tydliga instruktioner om vad som krävs av dig som elev under utbildningen och efter? Kontrollera alltid om skolan kräver att ni har en ansvarig läkare? tillgång till receptbelagda preparat för att hantera eventuella komplikationer etc. Detta skall alltid eleven ombesörja innan man går en utbildning då du med all säkerhet kommer börja injicera direkt efter utbildning och skall då alltid vara förberedd på eventuell komplikationshantering. Skolor som inte ser detta som en självklarhet är med all säkerhet inte en skola med med fokus på utbildning.   

bottom of page